Vi bygger på stolthet

Sivertsen Entreprenør AS (96stk ansatte) og Alsaker Stål AS (29 stk ansatte) er heleid av Rexir Bygg AS.

Med ca 125 medarbeidere i konsernet Rexir Bygg AS, innehar bedriftene stor kompetanse og samhandling på tvers av selskapene og alle arbeidstakerne. Med lang fartstid i bransjen med henholdsvis 42 og 122 års erfaring i bedriftene, gjør dette konsernet Rexir bygg AS med datterselskaper, til en solid og trygg aktør i markedet.

Sivertsen Entreprenør AS sine spesialområder er:

• Grunnarbeid
• Betongarbeid
• Tømrer og rehabiliterings arbeider.

Rehabiliteringsavdelingen vår jobber tett inn mot boligbyggelagene samt også direkte med borettslagenes styre om ønskelig. Vi er en bedrift som kan være med i en tidlig fase, hvorav forprosjektering/skisser og budsjettkalkyler kan være ett tema.

Vi deltar gjerne tett inn mot styret og boligbyggerlagene for å finne de gode bærekraftige løsninger som fremmer kvalitet, levetid og samtidig holder investeringskostnaden nede. Resultatet av nettopp dette, treffer den ønskede balansen mellom økonomi, kvalitet og fremdrift. Utviklingen av en idé til ett mulig prosjekt, vil skje i tett samarbeid mellom byggherre og leverandører for å optimalisere prosjektet innenfor de rammer som er satt.

For å kunne oppnå dette har Sivertsen Entreprenør over lengre tid knytte til seg erfaringer fra tilsvarende prosjekter, samt kjente og kvalitetsbevisste aktører/leverandører som kan, og vil, bruke tillit og åpenhet for å gjøre oss til et innovativt og nytenkende selskap.

Søkelyset på miljøet har aldri vært høyere enn det nå er. Som Miljøfyrtårn sertifisert selskap har vi ett ansvar i ett vært prosjekt, hver arbeidsoperasjon og opprettholde høyt fokus på miljø, omgivelser, samt redusering av klimaavtrykket.

Har deres borettslag ett ønske om bistand, råd eller bare en kort prat? Ta kontakt med:

Ronny Grahl
Avdelings leder Rehab/Tømrer
Mobil: 47032727
E-post: ronny.grahl@sivertsenas.no