Sandviken Sjøfront - Lysthuset Sandviken

Oppdrag: Sandviken sjøfront – Lysthuset Sandviken. Bolig og næringslokale, vi har betongarbeidene her.

Kontraktsum: 40 mill

Oppdragsgiver: Fyllingen Maskin AS

Thon Nordheimsund

Oppdrag: Thon Hotell Nordheimsund. Næringslokale, vi har hatt betongarbeidet her.

 

Oppdragsgiver: LAB

Trikkelsøyfen

Oppdrag: Trikkesløyfen. Bolig og næringslokale. Vi har hatt betongarbeidet her.

Kontraktsum: 9 mill

Oppdragsgiver: Bravia Eiendom

Trikkesløyfen

Trikkesløyfen

Sædalen Skole

Oppdrag: Sædalen Skole, 2011-2012. Grunnarbeider og utomhusarbeider.
Kontraktbeløp: 5,9 mill.
Oppdragsgiver: Bergen Kommune

Kanalveien 52

Oppdrag: Kanalveien 52 trinn 2, 2010- 2011. Riving, grunn, fjellsikring og sikringsarbeider. Nybygg næringsbygg.
Kontraktbeløp: 14,5 mill.
Oppdragsgiver: OBO AS

Meland Rådhus

Oppdrag: Meland Rådhus, 2009-2010. Riving, grunn, betong, betongelementer, stålarbeider og riggentreprenør.
Kontraktbeløp: 13.3 mill.
Oppdragsgiver: Meland Kommune

Kanalveien 52

Oppdrag: Kanalveien 52, 2007-2008. Grunn, betong, stålarbeider og riggentreprenør.
Kontraktbeløp: 45,4 mill.
Oppdragiver: OBO AS

Tertnesflaten Boliger

Oppdrag: Tertnesflaten Boliger, 2007-2008. Grunn, betong, utomhusarbeider og riggentreprenør.
Kontraktbeløp:35,5 mill.
Oppdragsgiver: Byggholt AS

Sandviken Sykehus

Oppdrag: Sandviken Sykehus 2006-2008. Riving, grunn, betong, betongelementer, mur, stål og riggentreprenør.
Kontraktbeløp: 20 mill.
Oppdragsgiver: Helse Bergen

Toftøy Skole/Tednebakkane barnehage

Oppdrag: Toftøy Skole/ Tednebakkane barnehage, 2006-2007. Grunn, betong, tømrer, snekker, malerarbeider og riggentreprenør.
Kontraktbeløp: 19,2 mill.
Oppdragsgiver: Øygarden Kommune

Dr. Holms Hotel

Oppdrag: Dr. Holms Hotel, 2005-2006. Betongarbeider.
Kontraktbeløp: 21,5 mill.
Oppdragsgiver: LAB AS