HMS Policy

Entreprenør Magnar Sivertsen AS bygger fremtidens samfunn, og helse, miljø og sikkerhet er fokusområder. Målet med HMS-arbeidet er å skape en sikker og helsefremmende arbeidsplass for alle medarbeidere. Vi arbeider forebyggende og langsiktig med HMS som en integrert del av den daglige virksomheten. Det er alles ansvar å ivareta organisasjon, kompetanse og arbeidsmetoder for å forebygge skade og sykdom. I Entreprenør Magnar Sivertsen AS skal alle være trygge og ha det bra på jobben, og alle har ansvar for å opptre sikkert og helsefremmende og ta vare på hverandre.

Som en ledene entreprenør på Vestlandet har Entreprenør Magnar Sivertsen AS en ambisjon om å være ledende innen miljø i bygge og anleggsnæringen. Vi forplikter oss derfor til å være en pådriver for grønne løsninger. Vi skal bidra til å påvirke beslutningstakere, spesielt hos våre kunder og samarbeidspartnere.

Entreprenør Magnar Sivertsen AS har en organisasjonsstruktur, med et styringssystem og prosedyrer som skal sikre ivaretakelse av lovkrav, regler og standarder. Selskapet er Miljøfyrtårn – sertifisert.

Med et ønske om kontinuerlig forbedring, involverer vi våre ansatte i arbeidet med å ta vare på miljøet rundt oss. Dette gjelder også våre underleverandører og samarbeidspartnere.

Målet vårt er å gjøre våre prosjekter stadig mer miljøvennlige. Ved aktivt søke nye innovative løsninger for å minimere negative konsekvenser for miljøet, skal vi være en entreprenør som leverer bygg og anlegg som er miljøvennlige i hele deres levetid.

Vi når våre mål og fatter beslutninger ut fra følgende prinsipper:
 • HMS-arbeidet drives systematisk med tydelig struktur.
 • Lederskapet er ansvarlig og helsefremmende.
 • HMS-målene er høye fordi vi skal strebe etter og utvikle skadeforebyggende arbeidsmetoder.
 • Kontinuerlig forbedring er del av den daglige driften.
 • Oppfølging hjelper oss til å gjøre det vi har blitt enige om.
 • Kompetanseutvikling sikrer at medarbeidere har riktig kompetanse til å lede og bidra i
  HMS-arbeidet, både internt og gjennom oppfølging av leverandører.
 • Dialogen med kunder og leverandører, myndigheter og andre interessenter bygger på samarbeid for å skape et sunt og sikkert arbeidsmiljø i hele verdikjeden.
 • Eksterne krav er til for å oppfylles. Krav nedfelt i lover og forskrifter er minimumskrav.
 • Være en pådriver for energieffektive løsninger og redusere utslipp av klimagasser.
 • Unngå å produsere avfall gjennom å redusere etterspørsel, gjenbruk av materialer og resirkulering.
 • Velge og bruke materialer som er klima og miljøvennlige.
 • begrense virkningen virksomheten vår har på flora, fauna og økosystemer.
 • Redusere skadelige utslipp fra våre prosjekter, maskiner og verktøy.
 • Gi opplæring til våre ansatte innenfor grønt og miljø.

Denne policyen bygger på våre kjerneverdier og etiske retningslinjer, og er en del av vårt styringssystem. Entreprenør Magnar Sivertsen AS ønsker gjennom sitt utviklingsarbeid, sine arbeidsmetoder og sine tilbud å være et ansvarsfullt foretak.

© 2021 Entreprenør Magnar Sivertsen AS
Utviklet av:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram